Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Sofie Carsten Nielsen

Drop uddannelsesloftet!

Kære regering. Det handler om mennesker. Støt dem i at være ambitiøse. Uddannelse er det vigtigste og danskerne skal uddannes mest muligt og bedst muligt. Drop uddannelsesloftet!
I dag demonstrerer studerende overalt mod det loft over uddannelse, som regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti vil indføre.
 
Uddannelsesloftet hører fortiden til. Dengang hvor man sagde ”Skomager, bliv ved din læst”. Vi er i 2016 og medmindre regeringen, DF og S ønsker os tilbage til 1950`erne, så giver forslaget ingen mening. Hvorfor? Fordi vi ikke kan blive kloge nok.
 
I mine sønners folkeskoleklasser, skal 2/3 af dem besætte jobs, som endnu ikke findes. Derfor er det så vigtigt, at vi i en verden præget af forandring skal kunne flytte os. Det hjælper uddannelse afgørende til.
 
 
Med uddannelsesloftet forhindrer regeringen, DF og S personer som Anne Kamilla i at investere i deres og Danmarks fremtid. For nogle år siden tog hun en bachelor i spansk. Hun har et fint job, men hvor hun i det daglige ikke udnytter sin uddannelse. Anne Kamilla vil mere og for et halvt år siden kom hun til, at den store drøm er en karriere som maskinteknisk ingeniør.
 
Hun mangler dog matematik på et højere niveau for, at drømmen kan realiseres. Sideløbende med hendes fuldtidsstilling har hun derfor taget aftenkurser på VUC. Hun er ambitiøs. Men med uddannelsesloftet vil drømmen blive uopnåelig og hun kan lige så godt aflyse aftenkurserne.
 
Anne Kamilla er blot et eksempel ud af mange. Uddannelsesloftet betyder, at hvis du har taget én videregående uddannelse, som fx en professionsbachelor, kan du ikke længere tage en uddannelse på samme eller et lavere niveau.
 
Der er undtagelser, men det er princippet. Uddannelsesloftet vil forhindre en ledig med en bachelor i sociologi at begynde på sygeplejestudiet. Uddannelsesloftet vil forhindre sygeplejersken i at blive en fremragende læge. Det giver ingen mening.
 
Uddannelsesloftet er en gammeldags og forstokket tilgang til uddannelse. V, S og DF leger smagsdommer og går udelukkende op i om eksamensbeviset peget opad. Men uddannelse er ikke længere noget, der bare går ”opad”. Det kan give mindst lige så god mening at gå ”til siden”. Samtidig ignorerer regeringen, DF og S fuldstændig, hvad der skaber værdi.
 
Vi skal huske, at det er menneskers drømme og ambitioner, det også handler om. For Anne Kamille betyder det, at hun ikke kan få den unikke kombination af en bachelor i spansk og en uddannelse som maskinteknisk ingeniør, hun drømmer om.
 
Ledigheden blandt kandidater i spansk er langt højere end blandt ingeniører, som vi mangler. Vedtages uddannelsesloftet vil en kandidat i spansk være Anne Kamillas eneste mulighed, hvis hun vil videre. Det er på trods af, at det ikke er hendes drøm, og at hendes chancer for beskæftigelse er langt mindre. Det skriger til himmelen.
 
End ikke fra et økonomisk synspunkt giver uddannelsesloftet mening. Uddannelsesministeriets egne tal viser at det alene er 15 mio. kr. der går til dagpengesystemet i 2017. Og det er hele begrundelsen for at indføre det, at der skal findes penge til den nye dagpengeaftale. Det kommer til at koste os dyrt i form af en mindre fleksibel og dårligere uddannet arbejdsstyrke.
 
Og vi risikerer, at personer som Anne Kamilla flytter til udlandet, så de kan udleve deres drømme. Vores investering i Anne Kamilla i form af en plads på en daginstitution, folkeskolegang, en gymnasial uddannelse og en bachelor risikerer vi går til en af vores naboer i udlandet.
 
Uddannelse er værdipolitik for mig. Uddannelse er frihed for den enkelte og guld for samfundet. Det er er nøglen til indsigt, refleksion og overblik.
 
Så kære regering. Det handler om mennesker. Støt dem i at være ambitiøse. Uddannelse er det vigtigste og danskerne skal uddannes mest muligt og bedst muligt. Drop uddannelsesloftet!