Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Sofie Carsten Nielsen

Kontanthjælpsloftet smadrer fremtiden for udsatte familier

Vi tror på, at vi kan skabe en bedre fremtid. Også for udsatte familier. Derfor er vi inderligt imod kon­tant­hjælps­lof­tet. Børn skal ikke vokse op i fattigdom.

I Radikale Venstre er vi optagede af kommende generationers muligheder for at leve det liv, de ønsker. For os handler politik om at give et samfund videre til vores børn, som er bedre end det, vi overtog fra vores forældre. Derfor ønsker vi os et samfund, hvor flere er i arbejde, og hvor alle børn har mulighed for at skabe meningsfulde liv. Et samfund, hvor flere betaler deres regninger selv – og hvor ingen børn vokser op i fattigdom.

Regeringen ønsker at indføre et nyt kontanthjælpsloft – eftersigende for at få flere i arbejde. Men regeringen reg­ner selv med, at det maksimalt vil bringe ca. 500 i beskæftigelse. His­torien viser da også, at kon­tant­hjælps­lof­tet tidligere ikke har fået ret mange i job. Til gengæld skubber det børn ud i fattigdom. Derfor har Børnerådet og Børns Vilkår ad­va­ret mod indførelsen af et nyt ”moderne” kon­tant­­hjælpsloft. Et loft, der vil gøre flere familier fattige og få me­get negative kon­se­kven­ser for børnene. For når man ikke har råd til at gå til fritidsaktiviteter som sine kam­merater eller konstant må flytte, fordi mor og far ikke kan finde en bolig, de har råd til at bo i – så efterlader det ofte varige ar på en børnesjæl.

Sidst de borgerlige var ved magten i Danmark voksede børne­fat­tig­dommen med 250 pct. Og man forsømte at la­ve de reformer, der ville kunne have sikret, at flere blev i stand til at betale deres regninger selv – at flere blev en del af arbejdsfællesskabet. Den tragedie må vi ikke gentage. Lad os i stedet se på, hvordan vi skaber et mere rummeligt arbejdsmarked og indretter vores skattesystem, så vi giver mange flere adgang til den frihed og fri­gørelse, der ligger i at kunne forsørge sig selv og sin familie. Sådan giver vi udsatte familier en mulighed for at skabe en bedre fremtid for sig selv.    

Vi tror på, at vi kan skabe en bedre fremtid. Også for udsatte familier. Derfor er vi inderligt imod kon­tant­hjælps­lof­tet. Børn skal ikke vokse op i fattigdom. Hvor småt kan det egentlig blive?