Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Sofie Carsten Nielsen

Publiceret

19. september
2018

Politik

Derfor skal du stemme til Folketingsvalget 2019
 
Det kan være svært at vide, hvor du skal sætte dit kryds, når du står i stemmeboksen med en lang liste af partier og kandidater. 
Og lad os være ærlige, listen er kun blevet længere siden sidste Folketingsvalg.
 
Men det er vigtigt, at du stemmer, når der er valg i Danmark. For kun med dit kryds, kan du få demokratisk indflydelse på, hvilken retning Danmark skal fremover. Og hvilket samfund du ønsker at leve i. 
 
Som politisk kandidat repræsenterer jeg din holdning. Så med dit kryds på stemmesedlen, markerer du, hvem der bedst kæmper for dine holdninger og dine værdier i det danske samfund. 
 
 
Stem ud fra dine værdier
 
Uddannelse og ligestilling. Klima. Integration og udlændinge politik.
Hvad betyder noget for dig?
 
I stedet for at tage en tilfældig valgtest, kan du danne dig et hurtigt overblik over,
hvad jeg står for og kæmper for som folketingskandidat for Radikale Venstre.
 
Jeg har opstillet følgende værdier, som, jeg mener, giver os det stærkeste og bedste samfund.
Hvor vi skaber muligheder for mennesker og ikke begrænser os som land. 
 
 
Frihed under ansvar
 
Jeg tror på, at alle mennesker er lige meget værd og fortjener at leve, som de vil – under ansvar.
 
Jeg siger fra, når regeringen og Dansk Folkeparti vil diktere, hvordan du går klædt eller, hvor man skal bo. 
 
Min frihed er derfor både frihed fra tvang og frihed til forskellighed, uanset køn, etnicitet, religion og baggrund.
 
 
Lige muligheder til alle
 
Alle i Danmark skal have mulighederne til at leve deres liv, som de vil, og udleve deres drømme. 
 
Hvor mænd og kvinder kæmper sammen for bedre rettigheder og mere ligestilling. At vi bekæmper sexchikane på arbejdspladsen. At vi bliver fri for puttemiddage og seksuelle overgreb. At vi gennemfører lige ret til barsel for mænd og kvinder.
 
Det er uværdigt, at flygtningebørn skal sidde i Sjælsmark, isoleret i en uværdig tilværelse fyldt med frygt.
 
At Dansk Folkeparti vil spilde vores skattekroner på at sende flygtninge ud på Lindholm – en øde ø – frem for at investere i 
sundhedspleje og uddannelse.
 
Den retning, som Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har lagt for udlændinge og flygtninge i Danmark,
vil jeg som politiker på ingen måde støtte op om. 
 
Vi skal have en ny retning! Et nyt paradigmeskifte.

 

Bedre uddannelser skaber bedre velfærd

Uddannelse er en grundsten i det danske samfund. Når vi prioriterer viden, forskning og uddannelse, bliver vi rigere som samfund.
Sådan skaber vi de kloge løsninger og bedre velfærd i Danmark. 
 
Jeg drømmer om et Danmark, hvor uddannelse ikke blot er noget, vi dræner, men noget, vi værner om.
Så vi investerer i at skabe mere kvalificeret arbejdskraft.
 
Derfor skal vi droppe uddannelsesloftet.
 
Droppe regeringens 2 pct. besparelser, som giver færre lærere til eleverne. 
 
Ringere mulighed for undervisning skaber store frafald blandt sygeplejersker og sosu’er.
Færre varme hænder, vi ellers så hårdt har brug for til at løfte sundhed og den danske velfærd. 
 
Derfor skal vi prioritere uddannelse, så vi kan give de ældre og syge den nødvendige pleje.
Så vi kan give nedslidte bedre muligheder for at trække sig tilbage på pension.
 
Så vi skal skabe et stærkt velfærdssamfund. 
 
 
Jeg tror på fremtiden!
 
Vi skal kæmpe for at skabe reelle løsninger på de udfordringer, som Danmark står over for.
Klimaforandringer, krigskonflikter og flygtningetilstrømning kan vi som land ikke løse alene. 
 
Derfor skal vi sige fra over for dem, der skaber frygt og splitter os som samfund.
Vi er nødt til at arbejde sammen, hvis vi vil løse problemerne. Både i Danmark og i EU. 
 
Jeg bliver selv inspireret, når danske virksomheder opretter en stilling og ansætter en med et andet navn, en anden baggrund.
Vi skal belønne de modige. Dem, der skaber jobs - uanset hudfarve-, og som vil fremtiden i fællesskab. 
 
 
 
Jeg har sat 10 bud op for mit arbejde. 10 mærkesager, som jeg mener, skal være grundlaget for dansk politik og som jeg kæmper for.
 
1. Vi skal altid sætte lov over magt
2. Vi skal indgyde håb og ikke frygt
3. Vi skal styrke Danmarks rolle i verden
4. Vi skal starte en uddannelsesrevolution
5. Vi skal gøre Danmark til et grønt fyrtårn for verden
6. Vi skal forsætte ligestillingskampen
7. Vi skal lave politik, der løser reelle problemer
8. Vi skal bruge viden og bekæmpe løgn
9. Vi skal altid søge indflydelse, men aldrig glemme vores værdier
10. Vi skal tage ansvar for fremtiden
 
Er det også dine 10 bud? Du er velkommen til at blande dig!
 
Skriv til mig på sofie.carsten.nielsen@ft.dk, hvis der er noget, du mener, jeg skal være opmærksom på.