Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Sofie Carsten Nielsen

Udarbejdelse af holdningspapirer

Hovedbestyrelsens beslutning 4. maj 2013 om udarbejdelse af holdningspapirer.
 
Introduktion
Et holdningspapir er et udtryk for Radikale Venstres politik, vedtaget af hovedbestyrelsen og gyldigt i højst to år.
 
Det nye format er en mellemting mellem en landsmøderesolution og et program: Formålet med holdningspapiret som nyt format er at udvikle og vedtage radikale synspunkter med flere ord end en resolution og færre ord end et program og på områder, der er for smalle til at bære et helt program.
 
Det skal bemærkes, at det igangværende organisationsudviklingsprojekt, der har rammer for politikudvikling som et af fire spor, kan munde ud i konkrete forslag til ændrede politikudviklingsprocesser og –formater i landsforbundet.
 
Rammer for udarbejdelse af holdningspapir
Et holdningspapir er på højst 1.000 ord, og behandles som et politisk program hvad angår
  • Omtale over for Radikale Venstres medlemmer; under tilblivelsen og ved offentliggørelse af det endelige resultat
  • Medlemmers mulighed for at følge eller deltage i arbejdet.
 
Proces
Forslag til kommissorium for holdningspapir skal være sekretariatet i hænde senest to uger inden et møde i forretningsudvalget. FU indstiller derefter endeligt kommissorium for holdningspapir til hovedbestyrelsen, der behandler indstillingen. Den gruppe, der udarbejder holdningspapiret, kan have basis i et dialogforum eller en skrivegruppe kan udpeges af hovedbestyrelsen efter forudgående indkaldelse af kandidatforslag. Ved udpegning af en skrivegruppe til formålet vælger HB formand og fire andre medlemmer.
 
Resultatet af personvalget til skrivegruppen offentliggøres på HB’s intranet mandag efter HB-mødet. Ganske som ved dialogfora og programudvalg har storkredse uden et medlem af skrivegruppen mulighed for at udpege en repræsentant. Gruppen afventer dog ikke eventuelle storkredsudpegninger, men går i gang med arbejdet umiddelbart efter valget på HB-mødet.
 
Arbejdet med holdningspapiret annonceres i den månedlige udgave af Radikal Politiks nyhedsmail og andre interne kommunikationskanaler, således at medlemmer får mulighed for at deltage, f.eks. via tilmelding til netværksgruppe på radikale.dk.
 
Gruppen er ansvarlig for at udarbejde holdningspapiret, der skal foreligge som forslag på det førstkommende hovedbestyrelsesmøde efter igangsættelsen af arbejdet.
 
HB modtager udkast til holdningspapir senest 15 dage før det besluttende HB-møde.  Frist for indsendelse af ændringsforslag er ti dage før HB-mødet, og HB modtager alle indsendte ændringsforslag otte dage før HB-mødet.
 
Til forskel for processen for programarbejde:
  • sendes holdningspapiret ikke i høring hos kommuneforeningerne.
  • der udarbejdes ikke afstemningstemaer til HB-behandlingen af holdningspapiret. HB stemmer blot om de indsendte ændringsforslag.