Log ind

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Bent Dyrberg

Telefon97560587

Emailmail@bentdyrberg.dk

Skive Kommune
   

Visioner for Skiveegnen:
 
Skiveegnen - økologisk og grøn!
Vores egn er allerede kendt for økologiske kvalitetsprodukter. Økologi er fremtiden, og Skiveegnen har potentiale til at gå forrest. Det samme gælder på miljø- og energiområdet. Vi skal genbruge mere, forurene mindre. Vi skal satse på grøn energi. GreenLab er en vigtig brik i denne udvikling. 
Det vil sikre faste arbejdspladser og bedre levevilkår for både mennesker og dyr. Vi skal både benytte og beskytte vores egns skønne natur.
 
Skiveegnen - det bedste sted at vokse op! 
Vi skal investere i vores børn og unge. 
Vores vuggestuer, børnehaver og folkeskoler skal have et markant løft som gør, hvert enkelt barn får optimale muligheder for at udvikle sig og få et godt liv.
Vi skal bevare den decentrale skolestruktur med flere mindre skoler – også selvom det kræver flere ressourcer. 
Vi skal kæmpe for at vores ungdomsuddannelser, SOSU-uddannelse, læreruddannelse og Erhvervsakademi Dania bliver i Skive – fordi op mod 90 procent af dem, der tager en uddannelse bliver boende efter uddannelsen.  
 
Kultur- og fritid - en vigtig del af det gode liv
Alle Skiveegnens borgere skal have mulighed for at deltage i og selv udvikle spændende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi skal investere i flere kreative tilbud til vores børn. 
Vi skal have et kreativt hus i Skive, f.eks. i den gamle elværksbygning eller på slagterigrunden, og vi skal have en Fjordpark ved Strandtangen, som byens fælles mødested. 
Kulturen skal styrkes – det gælder både kulturinstitutionerne og foreningslivet. 
Vi skal fortsat være en førende idrætskommune. Kultur og idræt skal sammen sikre gode muligheder for et rigt fritidsliv for alle borgere.
 
Vi skal tænke langsigtet
Vi skal satse på langtidsholdbare, bæredygtige løsninger og høj kvalitet, både når det gælder skoler og institutioner, økologi og miljø, kultur og fritid. 
Der skal være kortere vej mellem borgere, politikere og kommunale embedsmænd – vi skal blive bedre til at snakke sammen og løfte i flok.
Vi skal sætte ressourcer af til at markedsføre og brande vores egn – både indadtil i kommunen og udadtil på nationalt plan. Vi skal blive meget bedre til at fortælle de gode historier!
Har du lyst til at se og høre mere, kan du finde os – Skiveegnens Radikale - på Facebook og på hjemmesiden: BentDyrberg.dk   
 
Valget er nemt, stem på Bent