Log ind

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Henrik Klitgaard

Telefon28871770

Emailklitgaard@timber.dk

Hørsholm Kommune
     

Vi skal samarbejde

 

Jeg har i 10 år været Radikale Venstres medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og har siden 2010 været formand for erhvervs- og beskæftigelsesudvalget - samt viceborgmester.

Det er min erfaring, at samfundets problemer løses bedst dér, hvor der samarbejdes! Det gælder både erhvervspolitikken – klima og energipolitikken – og såmænd også integrationspolitikken. Derfor har et opgør med ”dem- og os- retorikken” høj prioritet i mit politiske arbejde.

Kriminaliteten er faldende i Danmark, men alligevel vokser utrygheden fordi, der efter min mening, er en tendens til at fremmane skræmmebilleder af tilstanden i vores samfund. Vi oplever for øjeblikket en sand kappestrid om, at bilde vælgerne ind, at utrygheden skyldes indvandringen af fremmede af enhver slags.

Jeg tror ikke at løsningen er mere politi og flere stramninger. Jeg tror mere på integration gennem samarbejde og sameksistens overalt, hvor vi færdes i samfundet: på arbejdspladserne, i idrætsforeningerne på skolerne og uddannelsesstederne.

Erhvervspolitisk skal vi understøtte Danmarks rolle i det globale perspektiv. Jeg er overbevist om, at Danmark også i fremtiden kan være førende på miljø- og energiløsninger, denne position understøtter vi bedst gennem en lovgivning der tilgodeser bæredygtig produktion af enhver art.

Vækst på alle områder i et samfund, har de bedste betingelser dér, hvor der samarbejdes!