Log ind

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Line Krogh Lay

Kommunalbestyrelsesmedlem, folketingskandidat

Telefon22900340

Emaillinekroghlay@outlook.dk

Stevns Kommune
   

Danmark i den grønne førertrøje

Verden står over for en stor udfordring, som vi efter al sandsynlighed er den sidste generation, der kan løse. Klimaproblematiken er et af vor tids absolut vigtigste emner, og det er bydende nødvendigt at lægge undskyldningerne til side og komme i gang med løsningerne. Omkostningerne ved at udskyde de beslutningerne er for store og ikke i Danmarks interesse.

Jeg ønsker, at Danmark skal være verdens grønneste land på energiområdet - et grønt Danmark, der leder verden. Vores omfattende klimaudspil skal føre os henimod 100 % grøn el og varme og 60% reduktion af CO2-udslip. Det er ambitiøst, men det er bestemt muligt, hvis partierne begynder at arbejde seriøst mod det samme mål både på Christiansborg og i kommunerne. Jeg ønsker en samlet energi- og varmeplan for Danmark, så vi bliver bedre til at udnytte overskydende grøn energi og sammentænke forskellige bæredygtige energiformer. Fra geotermi og varmepumper til sol- og vindenergi. Jeg ønsker en omlægning af afgifter, som understøtter og sikrer omstillingen til grøn energi. Vi ønsker tre havvindmølleparker inden 2030 og sideløbende opbygning af infrastruktur til kæmpe havvindmølleparker, som på den længere bane kan forsyne Europa med grøn energi.

Invester i børnene
Børn, der vokser op med tro på sig selv, på verden og på fremtiden. Det er vores ambition for Danmark. Derfor vil vi styrke vores daginstitutioner, skoler og uddannelser.
Uddannelse gør Danmark større. Uddannelse giver os indsigt, udsyn og nye muligheder, så vi kan skabe vores egen fremtid. Det vigtige er ikke, om uddannelsen er lang eller kort, men at den stiller os bedre i livet.

Flere pædagoger
Alle børn fortjener en god start på livet. Vores børn skal møde nærvær og tryghed uanset hvilken familie de kommer fra. Det er de voksnes ansvar.

Derfor vil vi ansætte mange flere pædagoger år efter år. Børn har brug for voksne, der vil dem, og hvor der er tid og rum til opmærksomhed. Vi skal skrue ned for krav om afrapportering og give mere plads til leg. For hver gang vi giver et barn en god opvækst, styrker vi det menneskes muligheder i livet.

Mere fri og åben skole
Alle børn skal opleve, at de hører til i skolens fællesskab. De skal have tillid til hinanden og til egne muligheder. Det gælder uanset om de lærer bedst med hovedet eller hænderne. Det kræver gode rammer.

Derfor kæmper vi for en alsidig skoledag med mange måder at lære på og for en åben skole, der samarbejder med verden udenfor. Mindre test og kontrol, mere frihed og tillid. Skolen skal formes af de mennesker, som er i den hver dag: børn, lærere, ledere og forældre.