Log ind

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Samira Nawa Amini

Fuldmægtig i Økonomi- og Indenrigsministeriet

Telefon61607408

Emailsamira.nawa@gmail.com

"Jeg ønsker et Danmark, hvor muligheden for det gode liv ikke afgøres af om din far hedder Hans eller Hassan, om din mor er advokat eller arbejdsløs, og om du selv er hetero, homo eller noget helt andet." Samira Nawa Amini

Bedre vilkår for vores børn
Vores børn er det dyrebareste, vi har. Undersøgelser viser, at de første 1000 dage af et barns liv er de vigtigste. Derfor skal vi sikre vores børn gode og ordentlige vilkår lige fra start. Konkret skal vi sikre nok pædagoger og personale i vores daginstitutioner gennem minimumsnormeringer og løbende sikre opkvalificering af vores pædagoger og lærere.

Mangfoldighed styrker

 

Danmark skal være et land, der kan rumme alle sine borgere. Et samfund, hvor mennesker med forskellig hudfarve, kultur, sprog, religiøs og seksuel orientering kan mødes, er et stærkt samfund. Derfor vil jeg arbejde for en inkluderende politik, hvor mennesker ikke diskrimineres – og blandt andet kæmpe for at afskaffe 24-årsreglen, afskaffe den fattigdomsskabende integrationsydelse samt byde velkommen til mindst 1.000 nye kvoteflygtninge hvert år.

 

 

Bekæmp den negative sociale arv

 

 

Alle mennesker skal have ret til lige muligheder uanset deres sociale baggrund. Men i dag får børn, der er født på Amager eller i Bispebjerg, sandsynligvis et kortere liv end børn født i Indre By og på Østerbro. Jeg vil særligt arbejde for at afskaffe kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, der er med til at frarøve udsatte børn og unge et trygt liv med bedre og mere lige muligheder.

Bedre uddannelser
Stærkere og bedre uddannelser er ikke kun godt, fordi det styrker Danmark i en globaliseret verden. Det er også godt, fordi det har en værdi i sig selv, at mennesker uddanner sig og bliver klogere på sig selv, hinanden og omverdenen. Derfor vil jeg gøre op med de årlige grønthøster-besparelser på vores uddannelsesinstitutioner, som svækker kvaliteten. Jeg vil give den enkelte studerende bedre mulighed for at tilrettelægge sit eget studieforløb og gøre op med rigide rammer og systemer. Samfundet ændrer sig løbende, og derfor skal der være mulighed for livslang læring.

 

 

Turbo på den grønne omstilling
De seneste år har Danmark slækket på det grønne ambitionsniveau og i for høj grad haft foden på bremsen. Det skal vi gøre op med. Danmark skal bygge minimum tre nye havvindemølleparker inden 2030, og danskernes energi skal være helt fri for fossile brændsler i 2030. Danmark skal igen være i førersædet inden for den grønne omstilling, som er med til at skabe masser af arbejdspladser og gøre os uafhængige af Mellemøstens og Ruslands olie og gas.  

 

Om mig

Jeg er uddannet cand.polit og er ansat som fuldmægtig i Økonomi- og Indenrigsministeriets kontor for strukturpolitik. Jeg er tidligere formand for Ny-Dansk Ungdomsråd og medlem af European Integration Forum. Ved folketingsvalget 2015 var jeg initiativtager til kampagnen #EngangVarJegFlygtning, med det formål at nuancere flygtningedebatten. Jeg skriver fast i Jyllands-Posten som en del af avisens weekendpanel.

 

Privat er jeg gift med Naweed og mor til Zakarias & Sofia.

 

Kontakt
www.samiranawa.dk
facebook.com/samira.nawa
twitter.com/samira_nawa
instagram.com/samiranawa
SnapChat: samiranawa

61607408