Log ind

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Thomas Maare

Projektleder - Københavns Ejendomme og Indkøb

Telefon24792230

Emailthomas@thomasmaare.com

   

JEG TROR PÅ EN GOD FREMTID - HER ER MINE BUD PÅ VEJEN DERHEN

Et samfund bygget på tillid
Tillid gror ud af samfund med små sociale kløfter.

Jeg vil arbejde for:

• At flere generationer har mulighed for at bo, arbejde og få passet børn i nærheden af hinanden.

• At vi indretter byrum og boligområder, så ung som gammel og rig som fattig naturligt møder hinanden på vej til og fra arbejde, indkøb og skole/studie, så de sociale fællesskaber styrkes på tværs af socioøkonomiske lag.

• At land og by bindes fysisk sammen af effektiv og rimeligt prissat offentlig transport.

En ansvarlig offentlig sektor
En tryg fremtid for vores børn omfatter også en stærk offentlig sektor, som magter at drive en langsigtet udvikling af vores samfunds væsentligste infrastrukturer, som f.eks. vandforsyning, offentlig transport, public service medier, sundhedsvæsen og elforsyning.

Jeg foreslår derfor:

• At stat og kommuner går forrest med høje, langsigtede og bæredygtige krav ved udbud af drifts- og anlægsopgaver; med fokus på miljøvenlige løsninger og økonomisk forsvarlig drift, og hvor borgerne bliver hørt og inddraget.

Et fremtidssikret Danmark
Jeg ønsker, at Danmark deltager aktivt i at skabe en robust og fremtidssikret verden.

• Det gør vi ved at tilslutte os FN's verdensmål, prioritere EU-samarbejdet og ved at vægte klima, gode bysamfund samt social lighed højt.

Havstigning og stormflod kender ingen kommunegrænser.

Derfor vil jeg arbejde for:

• En national plan for kystsikring, som inddrager både stat, kommune og private aktører.

Måske ligger det næste eksporteventyr for landets virksomheder her?

Lidt om mig selv
Jeg er født i 1968, gift og har to drenge på 10 og 12 år. Jeg har arbejdet med belysning i 24 år i det private erhvervsliv og i det offentlige; heraf godt 11 år i Københavns Kommune. Gennem større offent­lige udbud med højt samfundsansvar, arbejder jeg for at skabe god energi­besparende belysning med øget tryghed og trivsel for borgerne/brugerne.

Jeg har været med til at skrive Radikale Venstres ”Familie­politik med fokus på børnene”, som blev offentliggjort i august måned 2017.

Med venlig hilsen
Thomas Maare

ET ROBUST OG FREMTIDSSIKRET DANMARK