Log ind

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Per Vilsbøll

Telefon22555791

Emailpvi@mf-gym.dk

Rebild Kommune

Gymnasielærer

Bor i Øster Hornum
Født og opvokset i: Struer

Hvad har fået dig til at gå ind i kommunalpolitik?
Jeg gik ind i politik for at styrke børne - og ungeområdet og for at styrke den decentrale tankegang i kommunen.  

Hvor længe har du været engageret i kommunalpolitik?
Har ”siddet” i byrådet i tre perioder.

Hvad har fået dig til at gå ind i netop det parti, du nu repræsenterer?
Et socialt/liberalt parti, der vil prioritere både det enkelte menneskes frihed og fællesskabet.

Kan du se dig selv som borgmester i den kommende byrådsperiode?
Nej – Leon Sebbelin har de kvaliteter som en Borgmester anno 2017 skal have, især i forhold til økonomi/faglighed, men også i forhold til at være handlekraftig, demokratisk og vedholdende.

Skal et snævert flertal i det ny byråd sætte sig på alle de vigtigste poster, hvis en bred konstituering ikke er mulig?
Nej

Hvilke fagudvalg og øvrige poster kunne du tænke dig at arbejde i efter valget?
Jeg har i indeværende byrådsperiode ”siddet i” Økonomi- og Sundhedsudvalgene. Jeg er faktisk åben over for udvalgsposter, men B & U er altid interessant.

Hvordan er din holdning til skatteprocenten – op, ned eller uforandret for enhver pris?
Uforandret

Er der områder i den kommunale drift, der bør have flere penge at arbejde med?
Børnepasning og undervisning samt ældreområdet kan altid bruge flere penge. 

Er der områder i den kommunale drift, der bør have færre penge at arbejde med?
Nej

Er der geografiske områder i kommunen, der bør særligt tilgodeses ved den kommunale planlægning?
Der mangler byggegrunde i Haverslev, Sørup og Øster Hornum. Rammerne for især gymnastikaktiviteter er ringe i Øster Hornum Hallen, så her kan Rebild Kommune følge op og seriøst hjælpe med MeNaTek- projektet / udvidelse af ØH Hallen.

Hvordan sikrer man Støvring som kommunens attraktive, dynamiske centrum?
Umiddelbart synes jeg man gennem mange år har favoriseret Støvring i forhold til den kollektive trafik – tog og bus – det fortsætter helt sikkert ! Der er i denne byrådsperiode blevet gennemført større byfornyelser i Støvring. Byen udvikler sig gunstig, synes mange -  der er kommet flere butikker – nyt Rådhus, nyt Bibliotek , nyt Ungdomshus og meget mere……

Hvordan kan man sikre, at landsbyerne og landdistrikterne ikke dør ud?
De mange foreninger holder gang i de mindre byer. Lokalrådet og Landsbyrådet er sat i søen for at undgå ovennævnte. De er garanter for at der sker noget i byzonebyerne og de mindre landsbyer. Jeg er fortaler for at byzonebyerne tager mere ansvar. Friluftscenter Katbakken er eksemplet på hvordan man kan få ting til at spire uden at  Rebild Kommune bidrager med anlægskroner og drift. Jeg tør slet ikke tænke på hvor mange anlægskroner og driftskroner der kunne spares/findes, hvis vi arbejdede på mindre kommunal drift på lignende projekter andre steder i kommunen ! 

Hvordan sikrer man at erhvervslivet har optimale betingelser?
Hurtig og effektiv sagsbehandling i forhold til Rebild Kommunes anliggender. Vi har et Erhvervskontor – Erhvervsråd – Rebild Portalen, som er med til at styrke erhvervsprofilen, og det gør de efter min mening ganske udmærket. 

Kan du forestille dig den nuværende skolestruktur bevares uændret?
JA – se nedenunder.

Skal der bygges en ny skole i Støvring for elever på alle årgange, eller kunne du forestille dig overbygningseleverne samlet på en helt ny skole og de to nuværende fortsætte som grundskoler?
Ingen ny skole i Støvring !

En ny skole i Støvring betyder trecifret millionbeløb på anlægskontoen i Støvring og det har konsekvenser for alle andre anlægsprojekter i hele Rebild Kommune i den næste byrådsperiode - nu kommer den decentrale skolestruktur for alvor i fare. 

Der skal tænkes helt nye tanker. 

Kan det forekomme, at du bryder partidisciplinen i afgørende politiske spørgsmål?
Ja - hvis Radikale Venstre vil lukke et ældrecenter eller en skole i ØH skoledistrikt så, bryder jeg partidisciplinen – men den tanke er da utænkelig! 

Betragter du dig mest som repræsentant for dit parti eller for dit lokalområde?
Mest repræsentant for mit lokalområde, men er som regel enige med min gruppe.

Hvorfor er det netop DIG, borgerne i Øster Hornum skal sætte sit kryds ved?
Jeg vil udvikling og bæredygtig vækst i mit lokalområde – både Guldbæk og Øster Hornum. Arbejde for kvalitet i foreningslivet og i de kommunale institutioner i byen.