Log ind

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Petar Socevic

Jurist

Telefon71383540

Emailpsdkjura@gmail.com

Medlem af Hovedbestyrelsen
Suppleant til Hovedbestyrelsen
 

Vi tror ikke på symbolpolitik, og fejringer af andre menneskers ulykke. Vi tror på at integration fungerer bedst når vi samler hinanden op i de hårde perioder, og fejrer hinanden i de gode.

Vi tror ikke på nedskæringer i uddannelser, og begrænsninger i valgmuligheder og personlig udvikling. Vi tror på større investeringer i uddannelser, og lige adgang til skoler og uddannelser. 

Vi tror ikke at vi løser de globale udfordringer, ved at udelukke vores land fra internationalt samarbejde. Vi tror på at flygtninge- og klimakrisen bedst løses i et fælles forpligtende europæisk samarbejde.   

Vi tror ikke på at vi bedst beskytter menneskerettigheder og vores demokrati, ved at bestemme hvad vi skal have på af tøj og hvor vi skal bo. Vi tror på at den personlige frihed er ukrænkelig, og en meget vigtig del af vores demokrati.

Vi tror på alle borgere i Danmark.

Jeg mener ikke at politik skal handle om regulering af håndtryk, tøjvalg og spisetider. Det er den personlige frihed for vigtig til. Derfor er mine mærkesager: 

 • Integration, hvor mennesker, sammenhold, drømme og ambitioner kommer først, og symbolpolitikken helt fjernes. 
 • Et stop for regeringens milliardnedskæringer på uddannelser, en afskaffelse af uddannelsesloftet, større investeringer i uddannelse, lige adgang til skoler og uddannelser, mindre fokus på karakteren på papiret og mere fokus på karakteren af mennesket
 • Flygtninge- og klimakrisen skal løses internationalt, med Danmark som en aktiv spiller i et fælles forpligtende europæisk samarbejde.
 • Beskyttelse af menneskerettigheder og den personlige frihed: Retten til frit at vælge tøj, bopæl og måden vi hilser på hinanden.
 • Hurtigere grøn omstilling til 100 procent vedvarende energi og et omgående stop for anvendelsen af skadelige sprøjtemidler, så pesticiderne fjernes, og vores drikkevand beskyttes.
 • En styrkelse af sundhedsvæsenet, mere fokus på forebyggelse af livstilsygdomme og uddannelse af flere læger, så lægemanglen i Danmark ophører. 
 • En styrkelse af ældreplejen: Ældreomsorg må aldrig reduceres til en opgave, hvor det handler om at det skal gå hurtigst muligt. Kvaliteten skal komme først. 
 • Flere pædagoger til daginstitutionerne: Starten på livet skal være den bedst mulige og ikke være præget af stress og begrænsninger i trivsel og muligheder.
 • Der skal investeres i uddannelsen af 30.000 flere faglærte, som vi står til at mangle i Danmark om blot 2 år. 

  Vi skal have et Danmark hvor alle er med.